CzeBumBal – pravidla

Poslední a závazně platící pravidla disciplín Czebumbalu.

 1. Volej Czebumbal.
 2. Tenis Czebumbal
 3. Squah Czebumbal
 4. Jednoskok Czebumbal
 5. Dvojskok Czebumbal
 6. Tebo Czebumbal /terče a body/
 7. Pětiboj Czebumbal /skok hodem, skok úderem, hod, odpal vpředu, odpal zády/

1. Volej Czebumbal.

1.1. Hřiště – je dáno rozpisem konkretní soutěže jak co do rozměru, tak i povrchu.Venkovní i vnitřní hřiště.

 • standardně se hraje na tenisovém kurtu a rozhoduje počet hráčů.
 • hřiště musí být označeno lajnami, určujícími jeho velikost, lze použít volejbalové,basketbalové, atd.
 • musí být opatřeno sítí ve výšce 1 m nad zemí, lze užít i lano ve stejné výši.

1.2. Hráči

 • standartně se hraje ve čtyřech hráčích, jejichž rozestavení na kurtu je libovolné, ale po každém získaném bodu se posunou o čtvrt kola ve směru hodinových ručiček.Využívají celou plochu kurtu.
 • při větším počtu hráčů, maximum není stanoveno, ale zatím nejvíc bylo 12 na 12 a ti jsou v řadách za sebou a posouvají se opět o jednu pozici ve směru hodinových ručiček po získání bodu.Hrají na celé ploše kurtu.
 • při hře dvojic se užívá jen vnitřní část hřiště, tedy od zadní lajny k síti, bez postranních ploch.Střídá se.
 • při hře jednotlivců se hraje jen na ploše všech čtyřech servisních polí.

1.2.1. Oblečení hráčů

 • podléhá klubové příslušnosti hráčů a je žádoucí, aby bylo reprezentativní.
 • na dresech jsou povolené reklamní nápisy, které nesmí zakrývat číslo hráče a jeho jmenovku.

1.2.2. Soupiska hráčů – se užívá na tiskopise soupiska hráčů od soutěží republikových a výš.

 • obsahuje všechny důležité údaje o jednotlivých hráčích, kteří musí být v klubu registrovaní.
 • není-li hráč na soupisce uvedený, nemůže hrát.

1.2.3. Registrace hráčů – je součástí registrace klubu a řídí se registračním řádem.viz řády.

1.2.4. Přestupy a hostování hráčů – jsou evidovány komisí rozhodčích podle přestupního řádu.viz řády.

1.2.5. Střídání hráčů ve hře

 • je možné během hry, po oznámení rozhodčímu, který hru přeruší před následujícím podáním.
 • je možné jen 2x během jednoho setu hry.
 • u mixu musí respektovat pohlaví střídaného hráče, či hráčky.

1.2.6. Jednání jménem družstva

 • provádí kapitán družstva, kterého si volí členové se svého kolektivu.
 • může zastávat i nehrající kapitán, zvolí-li si ho družstvo.

1.3. Míč

 • je stanoven jednotný rozměr, velikost 65 cm. Při soutěžích je předepsaný míč značky Ledragoma.
 • v soutěži mužů se užívá pravidelně míč modré barvy.
 • v soutěži žen je barva míče červená.
 • v soutěži mix párů je barva míče fialová.
 • nahuštění míče je pro všechny soutěže stejné a nesmí překročit rozměr míče 65 cm.

1.4. Rozhodčí

 • musí být osoba vyškolená a s potvrzenou kvalifikací rozhodčího III. , II., I. nebo mezinárodní třídy.
 • školení rozhodčích provádí autorizovaná osoba s kvalifikací minimálně o 1. třídu vyšší.
 • první sbor rozhodčích získá zpoplatněné autorské osvědčení od autora hry Dr. Tomeše po složení zkoušky na konci kurzu, který se bude vyhlašovat minimálně 4x v roce.Vzniklý sbor rozhodčích stanoví ze svých členů komisi čítající 5 osob, která bude řídit doškolování a veškerou evidenci rozhodčích.Včetně nasazování do funkcí a turnajů.

1.4.1. Školení rozhodčích je placenou kvalifikační službou a řídí se školícím řádem.

1.4.1. Specializace rozhodčích

 • čárový rozhodčí rozhoduje o dopadu míče do a nebo mimo hřiště.Pomáhá hlavnímu hernímu rozhodčímu.                                               
 • dopadový rozhodčí sleduje a počítá dopady míče na zem při hře.MAX 3!!!
 • přihrávkový rozhodčí sleduje a počítá přihrávky ve družstvu vzduchem.MAX 5!!!
 • herní rozhodčí vhazuje úvodní míč a následně řídí hru.

1.5. Průběh hry

 • každá hra začíná „míčem rozhodčího“, který ho vhodí na libovolnou stranu hřiště a tím začíná souboj o PODÁNÍ, KTERÝ SE NEPROJEVÍ NA SKÓRE, ALE NA STRANĚ, KTERÁ ZAČNE HRU PODÁNÍM.

1.5.1. Podání

 • provádí ta strana hřiště, která si vybojovala tuto „výhodu“.
 • se provádí odskokem míče z vlastní poloviny hřiště, tak, aby se míč letící na druhou stranu, KDE MUSÍ DOPADNOUT!!!, nedotkl sítě!!!
 • podávající hráč musí provést podání sám a ze své poloviny hřiště, kterého se dotýká alespoň jednou nohou, přesné místo odkud se podává, není stanoveno, stejně jako není stanoveno, který konkretní hráč podání provádí.
 • musí dopadnout do hřiště soupeře a platí, že podání je platné, i když míč dopadne mimo hřiště soupeře, ale svým obvodem se vizuálně dotkne ohraničení hřiště.

1.6. Body

 • se získávají chybami soupeře a po každém získaném bodu se družstvo pootočí o jednu pozici ve směru hodinových ručiček.

1.6.1. Z podání

 • se získá bod, když soupeři nenechají dopadnout podání.
 • se získá bod, když po dopadu soupeřův hráč uchopí míč. MÍČ SE NECHYTÁ, ALE ODBÍJÍ RUKAMA.
 • se získá bod, když se po odskoku dotkne nohy hráče soupeře. HRAJE SE RUKAMA!!!
 • se získá bod, když po dopadu podání na polovinu soupeře míč skočí dvakrát bez doteku hráče.
 • se získá bod, když během něj se některý hráč soupeře dotkne sítě. SÍŤ JE NEDOTKNUTELNÁ PRO MÍČ I HRÁČE!!!
 • se ztratí bod, když míč zavadí o síť.
 • se ztratí bod, když se dotkne při podání jiného vlastního hráče.
 • se ztratí bod, když podání nedopadne na hřiště soupeře.
 • se ztratí bod, když podávající hráč nestojí alespoň jednou nohou ve vlastním hřišti.
 • se ztratí bod, když podávající hráč nevyčká na povel rozhodčího k zahájení hry písknutím.

1.6.2. Ze hry

 • se získá bod, když soupeř zahraje byť neúmyslně nohou.Doteky těla a hlavy se tolerují.
 • se získá bod, když soupeř uchopí míč. MÍČ SE NECHYTÁ, ALE ODBÍJÍ RUKAMA.
 • se získá bod, když soupeř se dotkne míče dvakrát po sobě, dvojdotek.
 • se získá bod, když soupeřovi skočí míč dvakrát, bez doteku hráčem.
 • se získá bod, když míč na soupeřově polovině během hry dopadne na zem po ČTVRTÉ!!!
 • se získá bod, když si soupeřovi hráči vzduchem přihrají po ŠESTÉ!!!
 • se získá bod, když soupeř vrátí míč mimo plochu našeho hřiště.
 • se získá bod, když se od soupeře míč odrazí do sítě.
 • body se ztrácí, jestli uděláme stejné chyby, jako bylo popsáno u soupeře.

1.6.3. Dvojbod

 • je rozhodnutí rozhodčího, který není schopen odpovědně určit, který hráč udělal chybu.Například při souboji na síti není schopen určit od kterého hráče se odrazil míč naposled.V tomto případě podává strana, která podávala naposledy a straně, která toto podání vyhraje se připočítávají 2 body.

1.6.4. Vítězný počet bodů v jednom setu je stanoven na 15 a stačí rozdíl jednoho bodu.

1.7. Sety

 • pro vrcholné soutěže mužů je předepsáno k vítězství v utkání vítězství ve třech setech.
 • pro vrcholné soutěže žen stačí k vítězství v utkání vyhrát 2 sety.
 • pro soutěže mix 2+2 platí stejné pravidlo jako pro ženy.
 • v soutěžích žactva, rodinných týmů a seniorů se v kvalifikacích hraje na jeden vítězný set a až od čtvrtfinále na dva vítězné sety.

1.8. Zapisovatel

 • je funkce důležitá pro turnaje od přeboru republiky výš.
 • zapisuje do předepsaného formuláře průběh skóre právě hraného zápasu a zachycuje tak statisticky vyhodnotitelné údaje pro historické tabulky.

1.9. Kategorie

 • členíme na mladší žákovské  – 6  až  9 roků věku.
 • na starší žákovské – 10 až  13 roků věku
 • na mladší dorost – 14 až  15 roků věku
 • na starší dorost – 16 až  17 roků věku
 • dospělý hráči/čky začínají být dnem dosažení 18 ti let a jsou jimi až do 65 let věku.
 • mladší senioři/rky začínají v 66 ti letech věku a končí v 85 ti letech věku.
 • starší senioři/rky začínají v 86 ti letech věku a končí v 95 ti letech věku
 • vytrvalí/é senioř/rky začínají v 96 ti letech věku a končí ve 106 ti letech věku
 • nad 106 let věku se vypisuje soutěž o nejstaršího hráče, který však již nemusí hrát, stačí jeho účast na turnaji či soutěži a symbolické vystoupení.
 • Věkové třídy v součtu věků

1.9.1. Kategorie rodinných družstev

 • a/ 2 vnuci, rodič a prarodič
  • I. do 96 ti let
  • II. do 126 ti let
  • III. nad 126 let
  • čtyřčlenných
 • b/ vnuk, 2 rodiče, prarodič
  • I. do 116 ti let
  • II. do  146 ti let
  • III. nad 146 let
 • c/ vnuk, rodič a 2 prarodiče
  • I.do 146 ti let
  • II. do 176 ti let
  • III. nad  176 let

1.9.2. tříčlenných – v této kategorii počítáme s obrovskou spoustou různých složení a jen pro příklad uvádím

 • otec a dva synové, dvě dcery, syn a dcera
  • I. do  40 ti let
  • II. do  70 ti let
  • III. nad  70 let
 • matka a dva synové, dvě dcery, syn a dcera
  • I. do  40 ti let
  • II. do  70 ti let
  • III. nad  70 let
 • otec a matka a syn, dcera
  • I.  do  60 ti let
  • II.  do  90 ti let
  • III.  nad 90 let
 • tři bratři,sestry,2+1,1+2
 • dědeček a dva vnuci, vnučky,vnuk a vnučka………

1.9.3. dvoučlenných – opět řada kombinací a budou specializované turnaje.

1.9.4. jednočlenných – ta bude nejjednodušší a určená věkem.

1.9.5. vícečlenných – aby se necítily poškozené rodiny nadšenců, opět uvažujeme o speciálních turnajích pro více než čtyřčlenná družstva. Těším se na utkání 4 prarodičů, 4 rodičů a 4 vnuků, jestli k němu někdy dojde.

1.10. Soutěže se řídí soutěžním řádem, viz řády.

Soutěže a turnaje – aby se družstvo mohlo účastnit soutěží a turnajů, musí povinně odehrát 10 kvalifikačních zápasů, klidně i během jednoho dne a třeba i v rámci klubu a jejich výsledky zaslat k registraci se vstupním poplatkem, který činí v kategorii žactva 25,- kč/1 euro na hráče a rok.

V kategorii dospělých 50,- kč/2 eura na hráče a rok a v kategorii seniorů od 66 ti let 25,- kč/1 euro na hráče a rok.

Poplatek se může platit internetbankingem na číslo účtu : 213197230/0300 a v.s. 13579 a jako identifikace plátce bude sloužit rodné číslo nejstaršího hráče družstva.K němu budou přičleněni i ostatní rodná čísla hráčů družstva podle registračního řádu, viz  bod 1.2.3.

1.10.1. Hráči mají možnost se stát členy spolku Rehatom, který se stará o pomoc postiženým osobám a tím si snížit náklady na startovné při turnajích.Roční poplatek spolku činí 50,- kč.

1.10.2.  Startovné na turnajích a soutěžích – bude dáno rozpisem ve třech skupinách.

 • I. symbolické, pro členy spolku Rehatom (například: 5,- kč za hráče)
 • II. normální, pro registrované hráče (50,- kč za hráče)
 • III. zvýšené, pro neregistrované hráče (200,- kč za hráče)

1.11. Trenér

 • spolu s  kapitánem družstva je další osobou, která se stará o kondiční a herní přípravu družstva a odpovídá za přihlášky do soutěží, soupisku družstva, technické a věcné vybavení, zdravotní stav hráčů, ekonomické a organizační zabezpečení a bezvadný průběh cestování i chování hráčů na turnajích.
 • trenér může plnit obě role najednou.

1.11.1. Školení trenérů

 • je zpoplatněno jen částečně, protože bude probíhat formou seminářů v rámci turnajů a bude odpovídat počtu svěřenců. Například trenér 4 členného družstva zaplatí školiteli 100,- kč.
 • kvalifikace trenérů je určena školícím řádem.viz řády.